OSPA GORJ

  • H.G.151/1975  a Consiliului de Stat;
  • Ordonanţa  de Urgenţă 38 din 21.03.2002 a Guvernului României;
  • Legea 444  din 08.06.2002 a Parlamentului României;
  • Ordinul  223 din 28.05.2002 al Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor;
  • Legea  18/1991 – actualizată.
  • Ordonanta de Urgenta 38/2002 actualizata
  • Ordinul MADR 278/09.12.2011
  • Ordinul MADR 238/2011
  • Ordonanta de Urgenta 34/2013
  • Ordinul MADR 125/03.05.2017